Šamanski procesi

HOLOGRAMSKA ČASOVNA LINIJA
Test 2Hologramska časovna linija se uporablja pri odpravljanju posledic neprijetnih dogodkov in različnih situacij, ki lahko izvirajo vse od našega spočetja do danes,  lahko so posledica vzorcev naših prednikov, ki se prenašajo iz roda v rod ali celo naših prejšnjih življenj. Ponovno se vrnemo v travmatični dogodek in doživimo sebe in soudeležence. Vez posameznika s preteklo travmo je ta, da ne želi vedeti, kako so se ostali v tej situaciji počutili. Ko dojamemo lekcijo te travme skozi vse udeležence incidenta, so znanja ločena od travme in se deli človekove duše, ki so bili ujeti v preteklosti, vrnejo k njemu v spremenjeni obliki – kot kvaliteta življenja. Pri tem je pomembno, da je doživljanje notranjega sveta popolnoma unikatno, edinstveno in da ni presojevalca, ki določa ali je notranji svet pravi ali ni.

SKY CYRCLE

Sky circle je skupinska tehnika, kjer dobimo z vključitvijo drugih soudeležencev nepristranski vpogled na različne situacije našega življenja v odnosu do ljudi, ki so povezani z nami (družina, služba, prijateljstvo, partnerstva, ....). Cilj skupinskega srečanja je poiskati vzroke in rešitve na konkretne življenjske neuspehe oziroma težave.