Šamanska delavnica - aktivacija življenjske energije

Test 4Delavnica vključuje specialne tehnike, ki so se razvile iz prastarih skrivnih šamanskih tehnik zdravljenja (hologramska časovna linija, sky circle, globinsko zrcaljenje, klikanje). So izredno učinkovite pri odpravljanju vzorcev in zadržkov iz telesa, ki so posledica vsakodnevnih travm. Te lahko izvirajo iz posameznih dogodkov vse od našega spočetja,  lahko so posledica vzorcev naših prednikov, ki se prenašajo iz roda v rod ali celo naših prejšnjih življenj.

Večina tehnik za odpravljanje travmatičnih dogodkov bazira na predpostavki, da je spomin lokalen in da ima človek »posnetek« sebe kot žrtve v določenem dogodku. S tem tečajem boste razvili pristop v hologramski posnetek dogodka, pri čemer lahko podoživite vse udeležence, ki so bili soudeleženi pri tem. Posameznikova travma izvira iz njegove nezmožnosti razumevanja počutja in misli ostalih udeležencev travmatičnega dogodka. Ko so znanja enkrat ločena od travme, se deli človekove duše, ki so bili ujeti v preteklosti, vrnejo k njemu v spremenjeni obliki – kot kvaliteta življenja.

Pri šamanskih procesih se uporablja domišljijski svet, ki omogoča, da se oseba poistoveti in identificira z osnovnimi štirimi elementi šamanskih procesov in sicer psihična slika, emocija, telesni občutek in misel. Pri tem se poudarja, da je doživljanje notranjega sveta popolnoma unikatno, edinstveno in da ni presojevalca, ki določa ali je notranji svet pravi ali ni.

Na delavnici bomo z vključitvijo drugih soudeležencev pridobili nepristranski vpogled na različne situacije našega življenja v odnosu do ljudi, ki so povezani z nami (družina, služba, prijateljstvo, partnerstva, ....). Poiskali bomo vzroke in rešitve na konkretne življenjske neuspehe oziroma težave.

Šamanska delavnica prebudi in omogoči proces samozdravljenja, izražanja strasti, kreativnosti in emocionalne stabilnosti. Aktivira se življenjska energija, sprošča in odstranjuje se emocionalne energetske blokade.