Infinity Alignment

IAEnergijska poravnava Infinity Alignment (IA) avtorja Jeana Marca Degioannija, za ketro je Sašo Marjanov pridobil certifikat za izvajanje, je tehnika, s katero živim bitjem (ljudem, živalim, rastlinam) in prostorom (hišam, stavbam in krajem) povrnemo zdravje, harmonijo in dobro počutje. To je intuitivni način delovanja, kjer se pri klientu odpravlja energijske blokade nastale kot posledica travm, vzorcev in delovanja v preteklosti ter ponovno vzpostavlja energijsko ravnovesje v organizmu. Terapijo dodatno okrepimo z energijskimi vortex karticami, ki harmonizirajo komponente elektromagnetnega polja, pomagajo uskladiti, aktivirati, uravnovesiti in ponovno povezati vse čakre z ustreznimi žlezami in subtilnimi telesi. 

Pri terapiji uporabljamo tudi edinstven terapevski pripomoček Celeste. S Celeste delujemo na odstranjevanju energijskih blokad na hrbtenici. V hrbtenici je večina živcev, ki nadzorujejo telesne funkcije, kar vpliva na zdravje in stanje večine naših notranjih organov in tkiv. Tu so prav tako na podzavestnem in čustvenem nivoju ujete blokade kot posledice travm, vzorcev in načina življenja iz preteklosti. 

V fizičnem in energijskih telesih se beležijo informacije kot nekakšen zgodovinski zapis o našem sedanjem in preteklih življenjih, o odnosih, o vplivih okolja, o vplivih planetov, o izvoru, o navadah, o življenjskem slogu, o prehranjevanju, o potrebah in pomanjkanjih, o željah in strahovih - vse našteto je sestavni del naše izkušnje. Terapevt metode IA prepozna kaj je potrebno obravnavati v vsakem posameznem primeru in se temu posveti na seansah, ki lahko potekajo v živo v prisotnosti klienta ali pa se izvaja na daljavo. 

Metoda infinity Alignment vas bo pritegnila in izpolnila skozi:

- zmanjšanje stresa, zaskrbljenosti in napetosti v telesu

- zmanjšanje depresivnih stanj in občutkov tesnobe

- zmanjšanje bolečin in podpora pri zdravljenju nekaterih bolezenskih stanj

- vzpostavitev energijskega ravnovesja, ki pripomore k procesu samozdravljenja 

- večjo uglašenost z življenjskim prostorom in okoljem, več življenjske volje in energije

- doseganje večje stopnje notranejga miru

- odpiranje vrat energijskemu toku na fizično, čustveno mentalno in duhovno raven

- boljšo prebavo in presnovo

- izboljšanje kakovosti spanja in vstop v proces pomlajevanja telesa

- omogočanje doseganja ravni brezpogojne ljubezni

- povečanje vitalnosti, ustvarjalnosti, radosti in zavedanja, da je vse kar se nam dogaja dobro za nas

Saso celeste