Infinity Alignment

IAInfinity Alignment (IA) je tehnika, s katero živim bitjem (ljudem, živalim, rastlinam) in prostorom (hišam, stavbam in krajem) povrnemo zdravje, harmonijo in dobro počutje. To je intuitivni način delovanja, kjer nas intuitivno vodi naš višji jaz in skupina duhovnih vodnikov IA. Terapijo dodatno okrepimo z energetskimi vortex karticami utemeljitelja naravnega sistema IA Jeana Marca Degioannia, ki harmonizirajo komponente elektromagnetnega polja, pomagajo uskladiti, aktivirati, uravnovesiti in ponovno povezati vse čakre z ustreznimi žlezami in subtilnimi telesi. 

V fizičnem in energijskih telesih se beležijo informacije kot nekakšen zgodovinski zapis o našem sedanjem in preteklih življenjih, o odnosih, o vplivih okolja, o vplivih planetov, o izvoru, o navadah, o življenjskem slogu, o prehranjevanju, o potrebah in pomanjkanjih, o željah in strahovih - vse našteto je sestavni del naše izkušnje. Terapevt metode IA prepozna kaj je potrebno obravnavati v vsakem posameznem primeru in se temu posveti na seansah, ki lahko potekajo v živo v prisotnosti klienta ali pa se izvaja na daljavo. 

Metoda infinity Alignment vas bo pritegnila in izpolnila skozi:

- povečanje vitalnosti, ustvarjalnosti, radosti in zavedanja, da je vse kar se nam dogaja dobro za nas

- večjo uglašenost z življenjskim prostorom in okoljem, več življenjske volje in energije

- doseganje večje stopnje notranejga miru

- odpiranje vrat energijskemu toku na fizično, čustveno mentalno in duhovno raven

- zmanjšanje stopnje stresa in zaskrbljenosti, boljšo presnovo in prebavo

- izboljšanje kakovosti spanja in vstop v proces pomlajevanja telesa

- zmanjšanje depresivnih situacij in stanj in občutkov tesnobe

- omogočanje doseganja ravni brezpogojne ljubezni

Saso celeste